Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Mae gan Matt James frwdfrydedd anhygoel tuag at bopeth digidol. Mae’n ysbrydoliaeth i ddisgyblion ac i athrawon eraill ac mae wedi defnyddio’i greadigrwydd i greu amgylchedd lle gall arloesedd mewn gwneud a chodio ff ynnu. 

Mae Matt wedi arwain datblygiad Chromebook 1:1 i helpu dysgu ar draws y cwricwlwm. Mae ar hyn o bryd yn datblygu Car Cit ar gyfer cystadleuaeth genedlaethol gyda’i waith difl ino i greu syniadau ar gyfer prosiectau newydd gyda phynciau STEM ar draws y cwricwlwm. Mae disgyblion ac athrawon fel ei gilydd yn cael eu hysbrydoli gan Matt ac maent bob amser yn awyddus i ddysgu mwy gydag ef.