Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Mae Richard yn gweithio’n ddifl ino i sefydlu grwpiau ymchwil cydweithredol ar draws y rhanbarth ac mae wedi bod yn brif symbylydd wrth sefydlu CIEREI (Y Sefydliad Cydweithredol dros Ymchwil, Addysg, Tystiolaeth ac Eff aith). Ers 2014, mae dros 250 o ysgolion wedi cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil cydweithredol a sefydlwyd gan Richard drwy ei waith fel Cynghorydd Cefnogi Gwelliant ac â CIEREI. 

Mae Richard yn ysbrydoliaeth ac mae’n ymgysylltu â phob rhanddeiliad i wella deilliannau dysgu i ddisgyblion. Dywed penaethiaid fod Richard yn wylaidd yn ei allu, a’i fod yn unigryw ac yn wahanol. Mae’n gallu procio’r meddwl mewn ff ordd bositif ac mae lles ei gydweithwyr, rhieni a’r disgyblion yn bwysig iawn iddo.