Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Mae Shaun yn aelod bywiog a brwdfrydig o dîm Ysgol John Bright ac mae’n ymroi’n llwyr i bob agwedd ar ei waith. 

Mae gan Shaun agwedd gyfeillgar ond cadarn sy’n berff aith i ddelio â disgyblion sy’n afl onydd neu’n cael traff erthion. Mae’n helpu athrawon a disgyblion yn ei swydd fel hwylusydd ‘Engage’, canolfan gynhwysol ar y safl e sy’n cynnig amgylchedd gofalgar i ddisgyblion sy’n teimlo ei bod yn anodd bod yn yr ysgol yn llawn amser. 

Mae rhieni’n gweld gwerth gwaith Shaun gan ddweud bod ganddo ymdeimlad moesol yn ei ymdrech i wneud yn siwr ei fod yn gwneud ei orau i bob disgybl.