Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Mae Doc Penfro’n sicrhau bod llesiant yn ganolog i bopeth sy’n digwydd yn yr ysgol, gan ddathlu cyfl awniadau eu disgyblion, rhieni a staff a rhoi’r cyfl e iddynt i leisio eu barn ar hyn sy’n bwysig iddynt.

Ers cyfl wyno cynlluniau fel ‘Asymmetrical Fridays’, mae morâl y staff ar i fyny. Mae rhieni wedi elwa drwy weithgareddau ymgysylltu â rhieni, ac mae hynny wedi cael eff aith bositif ar eu hyder ac wedi rhoi hwb i’w hunan barch.

Ceir cyfl e i ddisgyblion i ymgysylltu drwy ymyriadau llais y disgybl, gyda hawliau a grymuso plant yn elfen ganolog. Mae’r ysgol yn unedig yn ei hawydd i gyfl awni’r nod cyff redin bod pob plentyn yn haeddu llwyddiant, beth bynnag yw eu hanghenion, eu cefndir neu unrhyw anawsterau.