Neidio i'r prif gynnwy

Enillydd

Mae Gavin bob amser yn llawn positifrwydd ac wedi dylanwadu’n sylweddol ar y bobl ifanc y mae'n rhoi cefnogaeth. Crëir amgylchedd dysgu unigryw ganddo i bob disgybl, sy'n cyfleu ei daith unigol ef ac sy’n hyrwyddo amgylchedd pwerus  sy'n seiliedig ar fentrau dan arweiniad ieuenctid. Mae'n nodi cyfleoedd a fydd o fudd i bobl ifanc ac yn rhoi ymdeimlad o berthyn a pherchnogaeth iddynt yn yr ysgol a'r gymuned. Mae'n angerddol am wireddu potensial disgyblion ac mae bob amser yn barod i fynd y tu hwnt i sicrhau bod ganddynt y gallu i gyrraedd eu llawn botensial.