Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Mae gweledigaeth Lisa yn sicrhau bod pob disgybl yn cael ei werthfawrogi a’i ysbrydoli i lwyddo, ffynnu a thyfu fel unigolion ac y gallant adael yr ysgol yn hyderus yn eu gallu i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae hyrwyddo'r Iaith Gymraeg a chreu ethos wedi bod wrth wraidd ei gwaith fel athrawes ac arweinydd llwyddiannus. Mae hi'n dangos brwdfrydedd dros addysgu ac wedi creu amgylchedd ar gyfer defnyddio'r Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth. Mae hi wedi ymrwymo i ysbrydoli disgyblion i ddod yn ddinasyddion brwdfrydig, annibynnol a dwyieithog beth bynnag fo'u cefndir, eu gallu neu eu credoau a dod yn siaradwyr Cymraeg balch yn yr unfed ganrif ar hugain.