Neidio i'r prif gynnwy

Enillydd

Mae Victoria yn arwain gyda chynhesrwydd, gofal a her ac mae bob amser yn canolbwyntio ar gyflawni'r canlyniadau gorau i'r bobl ifanc yn ei gofal. Mae ei hangerdd a’i hymroddiad i’w phwnc yn heintus, ac mae hi wedi ennyn angerdd  tuag at y Saesneg gyda disgyblion, gan ddatgloi eu potensial a chodi eu dyheadau.. Mae hi’n arweinydd naturiol sy’n buddsoddi yn nyfodol disgyblion, gan ganiatáu iddynt gredu y gallant gyflawni waeth beth fo’u cryfderau a’u gwendidau. Mae ei hymrwymiad, ei hegni a'i brwdfrydedd yn sail i bopeth y mae'n ei wneud ac yn caniatáu iddi gael dylanwad uniongyrchol ar lwyddiant pobl ifanc.