Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Mae William yn llawn egni a brwdfrydedd ac mae'n arweinydd ysbrydoledig drwy esiampl ar gyfer disgyblion a staff. Mae'n arwain gydag empathi a thosturi ac yn mynd y tu hwnt i helpu disgyblion oresgyn adfyd yn eu bywydau y tu allan i'r ysgol, ac mae'n arloesol iawn yn ei ddull o gefnogi hyd yn oed y disgyblion mwyaf heriol. Mae'n sicrhau bod yr ysgol yn amgylchedd dysgu deniadol a chynhwysol lle mae pob plentyn yn cael ei groesawu i deulu yr Albany ac yn ymdrechu i roi'r gefnogaeth a'r anogaeth sydd eu hangen ar bob disgybl i gyflawni eu llawn botensial a chredu ynddynt eu hunain er mwyn cael y dechrau addysgol gorau yn eu bywydau ifanc.