Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Mae Yvonne yn arweinydd naturiol sy'n dosturiol ac yn ymrwymedig i'r ysgol gyfan. Mae hi'n mynd y tu hwnt i sicrhau bod pawb yn cael eu gwerthfawrogi a'u clywed er gwaethaf ei llwyth gwaith prysur ac mae wedi creu lle diogel i ddisgyblion pan fydd ei angen arnyn nhw. Mae ganddi ymdeimlad cryf a greddfol o hyrwyddo ysbryd cymunedol ac mae hi bob amser yn cynnig syniadau arloesol ar gyfer creu ethos cadarnhaol i'r ysgol a gosod naws croesawgar i unrhyw ymwelwyr. O ganlyniad i'w harbenigedd, mae'r ysgol yn gallu canolbwyntio ar wella addysgu a dysgu sydd wedi cael dylanwad mawr ar safonau a chynnydd disgyblion.