Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Bethan Howell: Ysgol Gyfun Treorci, Treorci

Mae Bethan Howell wedi creu newidiadau mawr yn ei hysgol. Mae ei gwaith dros amrywiaeth a chynhwysiant wedi’i werthfawrogi’n eang gan ddisgyblion. Mae wedi cymryd y camau i greu newid cadarnhaol trwy ei “grŵp amrywiaeth”. Yma, mae hi'n hyrwyddo derbyniad pob disgybl.

Mae’n rhoi llawer o amser personol i’r ysgol a’i chymuned - gan drefnu clwb llyfrau i ddisgyblion a dysgu rygbi merched ar ôl ysgol. Mae Bethan yn cael ei gwerthfawrogi a’i pharchu’n eang gan y disgyblion y mae’n eu haddysgu.