Neidio i'r prif gynnwy

Enillydd

Charmaine Riley: Ysgol Gynradd Radur, Radur

Mae Charmaine yn aelod mor hapus o'r staff, mae'n weladwy i bob disgybl a’u teuluoedd o'r eiliad y maen nhw’n cael eu golwg hyd at pan maen nhw’n cael eu casglu. Mae ganddi ddealltwriaeth ragorol o anghenion dysgu ychwanegol ac mae’n gosod cynsail ar gyfer pa mor gynhwysol y dylai addysg fod.

Mae ganddi gyfoeth o ddealltwriaeth am ddysgu hygyrch ac mae wedi creu mannau synhwyraidd a mannau tawel i blant ymlacio ynddynt. Mae hi bob amser yn awyddus i wella ei gwybodaeth, wedi ymrwymo i weithio'n agos gydag asiantaethau a sefydliadau allanol i gefnogi dysgwyr.

Mae Charmaine yn aelod hynod o staff gyda phositifrwydd heintus ac yn mynd gam ymhellach i gael mynediad at yr adnoddau cywir ar gyfer ei holl ddisgyblion.