Neidio i'r prif gynnwy

Enillydd

Christian Williams: Ysgol Gyfun Heolddu, Caerffili

Mae Christian bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o ymgysylltu â'r rhai y mae'n gweithio gyda nhw. Mae’n gefnogol, yn ofalgar ac yn amyneddgar, ac yn gwrando ar anghenion dysgwyr i feithrin perthnasoedd cryf ac ymddiriedus.

Mae ei empathi yn golygu y gellir troi ato am gyngor ac arweiniad, gan ddarparu cymorth ychwanegol i'r rhai sydd ei angen. Mae'n defnyddio dull wedi'i deilwra ar gyfer ei ddisgyblion ac nid yw'n ofni rhoi cynnig ar bethau newydd ac mae'n cefnogi ei gydweithwyr i wneud yr un peth.

Mae'n dda iawn am feithrin perthynas ac mae ganddo synnwyr digrifwch gwych. Mae'n uchel ei barch ac yn amlwg yn gwybod sut i reoli grwpiau o ddisgyblion i'w galluogi i ddysgu'n effeithiol.