Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Danielle Powell: Ysgol Gynradd Pantysgallog, Merthyr Tudful

Mae gan Danielle rinwedd anogol i’w haddysgu ac mae’n cefnogi disgyblion i gymryd cyfrifoldeb am eu dysgu. Mae hi bob amser yn ymdrechu i gefnogi ei dysgwyr trwy brofiadau dysgu sydd wedi'u cynllunio'n dda ac sydd ag adnoddau da.

Yn ystod ei blwyddyn gyntaf o addysgu, cynyddodd Danielle ddisgwyliadau darllen cysylltiedig ag oedran ei dosbarth yn sylweddol trwy roi strategaethau ar waith a ddatblygodd sgiliau dysgu annibynnol a brwdfrydedd cyffredinol dros ddarllen.

Mae ei hadnoddau yn ddifyr, yn bersonol ac yn greadigol, ac mae ei disgyblion yn dangos y parch a’r hoffter mwyaf tuag ati.