Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Lucy Morgan: Ysgol y Deri, Penarth

Mae gan Lucy allu rhyfeddol i feithrin perthnasoedd sy'n ymddiried ac yn tawelu'r bobl ifanc y mae'n eu haddysgu.

Mae hi’n athrawes arweiniol mewn dosbarth arbenigol ar gyfer dysgu a llesiant, ac mae ei empathi a’i chariad yn yr ystafell ddosbarth wedi cael effaith ddofn ar ei disgyblion. Teimlant fod Lucy yn eu deall, ac mae rhieni wedi eu syfrdanu gan y newidiadau yn eu plant.

Mae ei hagwedd yn hynod unigolyddol, a Lucy yw’r person ‘mynd ati’ i gynorthwyo disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.