Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Sandra Sant: Ysgol Uwchradd Penarlâg, Glannau Dyfrdwy

Mae gan Sandra bresenoldeb gweladwy o amgylch safle’r ysgol ac mae’n fedrus wrth gael y gorau o’i holl dimau.

Mae Sandra yn cynnwys disgyblion, yn gofyn am eu barn ac yn eu cynnwys yn y penderfyniadau. O ganlyniad, mae gosod cyrtiau pêl-rwyd a thenis newydd, adleoli cyfleusterau chweched dosbarth, a grantiau i brynu offer cerdd wedi’u sicrhau a’u cyflawni gan waith caled Sandra.

Hi yw glud y tîm arweinyddiaeth, gan ddod â phawb at ei gilydd gyda'r ffocws allweddol ar welliant ei hysgol.