Neidio i'r prif gynnwy

Finalist

Ysgol Gymunedol Doc Penfro, Doc Penfro

Daeth Ysgol Gymunedol Doc Penfro at ei gilydd i greu testun ysgol gyfan ‘Don’t hate, educate’ mewn ymateb i ddigwyddiadau lleol o hiliaeth a materion yr oedd disgyblion wedi’u gweld ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Wedi’i gynllunio gan ddefnyddio’r Cwricwlwm Cymreig newydd, mae’r testun yn cynnwys disgyblion, rhieni a’r gymuned ehangach i hybu empathi. O ganlyniad, mae disgyblion bellach yn herio anghyfiawnder ac yn cael eu hannog i gymryd camau cymdeithasol.

Bellach yn fwy na phwnc yn unig, mae ‘Don’t hate, educate’ wedi creu newid diwylliant enfawr ar draws yr ysgol sydd wedi parhau gydag empathi i bawb yn rhan o ethos yr ysgol.