Neidio i'r prif gynnwy

Enillydd

Nid yw Helen yn llusgo ei thraed yn ei gwersi ac mae’n amlwg ei bod wedi eu cynllunio’n drylwyr i wneud yn siŵr bod pob disgybl yn cael ei gynnwys, beth bynnag fo’u gallu. Mae’r gwersi eu hunain yn hwyliog ac arloesol ac mae Helen yn ddeheuig wrth symud o un dasg i’r llall i gynnwys pawb.

Ers ymuno a’r ysgol, mae Helen wedi bod yn esiampl ardderchog i’r staff a’r disgyblion ac mae’n gallu gweithio’n dda fel rhan o dim.

Mae arloesi’n rhan amlwg o allu Helen ac mae’n mynd un cam ymhellach bob tro i wella ei haddysgu, ac mae hynny’n cael effaith bwysig ar ddisgyblion, staff a rhieni.