Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Fel Cydgysylltydd STEM mae Susan wedi sefydlu Glan y Môr fel model o arfer da drwy feithrin cysylltiadau llwyddiannus â diwydiant i helpu pobl ifanc i ffynnu mewn gweithgareddau STEM. Dywedodd un o lywodraethwyr yr ysgol, “Mae’r dyfodol yn ddiogel yn ei dwylo hi”, wrth iddi gynyddu cyfleoedd i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau