Neidio i'r prif gynnwy

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Prentisiaethau Cymru eleni

Gair am y gwobrau
Popeth y mae angen i chi ei wybod am Wobrau Prentisiaethau Cymru
Noddwyr
Defnyddir yr holl incwm nawdd i wella Gwobrau Prentisiaethau Cymru.
Enillwyr a theilyngwyr
Cewch weld enillwyr a theilyngwyr blaenorol Gwobrau Prentisiaethau Cymru

Gair am y gwobrau

Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn gwobrwyo unigolion, darparwyr dysgu, a chyflogwyr sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau ledled Cymru.

Mae'r Rhaglen Brentisiaethau'n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth oddi wrth Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Trefnir y Gwobrau hyn gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW). Maent yn arddangos ac yn dathlu llwyddiant rhai sydd wedi rhagori ar ddisgwyliadau gan ddangos agwedd ddeinamig at hyfforddiant, ynghyd â brwdfrydedd a menter, dyfeisgarwch a chreadigrwydd, dealltwriaeth o'r angen i wella sgiliau er lles economi Cymru ac ymrwymiad i wneud hynny.

Mae’r Gwobrau’n gyfle i unigolion a sefydliadau gael eu cydnabod a’u gwobrwyo am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiant yn rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau.

Image
llinell amser
Image
Apprenticeships logo, European Social Fund logo

Noddwyr

Image
EAL logo
Image
act-quals-wales
Image
People Plus Logo, University of Wales Trinity Saint David logo
Image
ITEC logo
Image
Image
Inspiro logo

Gyda chefnogaeth

Image
Image