Neidio i'r prif gynnwy

Cyfleoedd noddi

Cyfle i fod yn Noddwr Bwrdd yn y Seremoni Wobrwyo: £1,600

  • Bwrdd arbennig i ddeg mewn safle gwych yn y seremoni ar gyfer eich gwahoddedigion chi.
  • Cyfle i frandio'ch bwrdd eich hun. (Y noddwr i ddarparu'r eitemau).
  • Logo'r cwmni yn ymddangos yn llyfryn cinio'r Gwobrau.
  • Logo'r cwmni yn ymddangos ar ddeunyddiau clyweledol yn ystod y noson ac ar faneri noddwyr a welir yn y dderbynfa.

Gwybodaeth bellach

Cysylltwch â Karen Smith yn Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru ar karen.smith@ntfw.org neu ffoniwch 07425 621709.

Diolch i'n holl noddwyr!

Defnyddir yr holl arian nawdd i wella seremoni Gwobrau Prentisiaethau Cymru.

Noddwr Pennaf

Image
EAL logo

 

“Fel y sefydliad dyfarnu arbenigol a’r partner sgiliau ar gyfer y diwydiant peirianneg a gweithgynhyrchu, mae prentisiaethau yng Nghymru yn arbennig o bwysig i ni. 

Mae prentisiaethau’n chwarae rhan bwysig wrth gefnogi cynnydd personol trwy gyfleoedd gyrfa ac ymdeimlad o lwyddiant, gan sicrhau hefyd bod gan gyflogwyr y sgiliau cywir ar yr adeg gywir i gadw i fyny ag anghenion y diwydiant, sy’n newid yn gyson. 

Mae EAL wedi ymrwymo i annog cyflogwyr i gyflogi prentisiaid. Mae nodi llwyddiannau cyflogwyr, prentisiaid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru yn hanfodol ar gyfer hyn.”

Al Parkes, Rheolwr Gyfarwyddwr EAL

Prif Noddwr yng Nghategorïau’r Gwobrau

Image
ACT Limited and ALS logos

 

“Oherwydd ein maint, ein profiad a’n hygrededd, mae ACT, ynghyd â’n chwaer gwmni ALS, yn gallu darparu prentisiaethau amrywiol mewn 30 o wahanol sectorau i fusnesau a’u gweithwyr yng Nghymru. O bobl ifanc sy'n cychwyn ym myd gwaith am y tro cyntaf i uwch-reolwyr a swyddogion gweithredol, a phopeth yn y canol, rydym yn angerddol o blaid gwella bywydau trwy ddysgu, a chefnogi busnesau Cymru i uwchsgilio eu gweithlu.”

Richard Spear - Rheolwr Gyfarwyddwr, ACT

Noddwr Cinio'r Gwobrau

Image
Qualifications Wales logo

 

Noddwyr y Categorïau

Image
Agored Cymru logo, City and Guilds logo, Educ8 logo and Health, Education and Improvement Wales logo

 

Image
People Plus logo, Skills Academy logo, Trinit Saint David logo

 

Noddwyr Hysbysebion a’r Cyfryngau Cymdeithasol

Image
Cambrian Training logo, Construction Hub Academy logo, ITEC logo

 

Image
Inspiro logo