Neidio i'r prif gynnwy

Enillydd

Equality Street - Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy

Dechreuodd y prosiect Equality fel grŵp LGTBQ + ond datblygodd yn grŵp cydraddoldeb ehangach i ddarparu ar gyfer anghenion mwy o bobl ifanc. 

Mae'r gwaith o ymgysylltu â'r prosiect hwn wedi helpu pobl ifanc i ddod o hyd i le diogel ble gallant ymlacio a bod yn nhw eu hunain a helpu eu cyfoedion a'r gymuned ehangach. Mae wedi rhoi'r hyder iddynt i weithio gyda'i gilydd i gynhyrchu digwyddiad Pride cyntaf pobl ifanc Gwent. Daeth mwy na 750 o bobl i’r digwyddiad. 

Roedd y beirniaid o'r farn bod y prosiect hwn wedi dangos rhagoriaeth wrth greu gofod cynhwysol lle gall pobl ifanc gynllunio a rhedeg ymgyrchoedd dros gydraddoldeb.   

Fideo enwebeion