Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Academy of Success Awards

Mae Gwobrau’r Academi Llwyddiant yn ddigwyddiad proffil uchel i gydnabod a dathlu pobl ifanc am eu cyflawniadau a’u llwyddiannau unigol rhagorol ledled Merthyr Tudful. Mae'r digwyddiad yn cael ei gynllunio a'i gynnal gan bobl ifanc. Roedd yr Academi Llwyddiant yn ddigwyddiad corfforol o'r blaen ond oherwydd pandemig Covid19 bu'n rhaid i'r prosiect fod yn ymatebol wrth addasu i amgylchiadau newidiol a gwneud y gorau o apiau digidol newydd sydd ar gael.

Bu pobl ifanc o Fforwm Ieuenctid Bwrdeistref Merthyr Tudful Gyfan gymryd rhan arweiniol yn y prosiect. Roedd pobl ifanc yn gwybod bod eu cyfoedion wedi bod yn trafferthu'n gymdeithasol, yn feddyliol ac yn gorfforol oherwydd cyfyngiadau cymdeithasol ac arwahanrwydd yn ystod y cyfnod cloi.  Roeddent yn teimlo ei bod yn bwysig codi dyheadau trwy gydnabod a dathlu'r gwaith rhagorol a oedd yn digwydd. Daethant yn bartneriaid wedi'u grymuso yn cynllunio ac yn arwain mewn cyfarfodydd gyda mudiadau ieuenctid statudol a thrydydd sector ar Microsoft Teams a Zoom. Bu'r bobl ifanc gyflwyno syniadau ar gyfer seremoni wobrwyo ar-lein a fyddai’n cael ei dangos ar amser a dyddiad penodol ar blatfform You Tube. Fe wnaethant hefyd arwain y cynllunio, gan gynnwys dewis meini prawf, nodi beirniaid, paratoi ffurflenni cais, rheoli'r prosesau beirniadu a helpu i wneud trefniadau ffilmio ar gyfer y seremoni ar-lein.

Teimlai'r panel beirniadu fod y prosiect hwn yn cynnwys proses addysgiadol bwysig ac yn dysgu sgiliau newydd gwerthfawr i bobl ifanc am dechnoleg a gweithio mewn gwahanol ffyrdd i gyfrannu yn eu cymuned. Yn anad dim, fodd bynnag, roedd yn amlwg bod y bobl ifanc a gymerodd ran wedi ffurfio perthnasoedd newydd, wedi dysgu llawer am y gymuned ehangach - ac wedi cael llawer o hwyl wrth gymryd rhan.