Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Kathryn Evans, Carmarthenshire Youth Support Service

Mae Kathryn wedi gweithio i Wasanaeth Cymorth Ieuenctid Sir Gaerfyrddin ers 14 mlynedd. Mae hi'n hynod brofiadol ac wedi gweithio mewn amryw o rolau gan gynnwys gweithiwr datgysylltiedig, gweithiwr ieuenctid cymunedol, gweithiwr cymorth ieuenctid ôl-16, ac arweinydd clwb ieuenctid. Ar hyn o bryd mae Kath yn gweithio o fewn y tîm Cyffredinol fel gweithiwr cymorth ieuenctid. Mae gan y rôl hon gylch gwaith ledled y sir, gan gynnig cefnogaeth un i un, gweithgaredd gwaith grŵp, a phrosiectau yn y gymuned. Mae hi wedi gweithio gyda miloedd o bobl ifanc ac wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i lawer o fywydau, o fewn y gymuned leol ac ehangach.

Gelwir Kath yn ‘frenhines cyfleoedd preswyl fforddiadwy a hygyrch’ i bobl ifanc. Mae nifer ei phrosiectau a'i phrofiadau preswyl yn eu cannoedd ac mae'n cynnwys cyrchfannau tir a môr yng Nghymru, y DU ac Ewrop. Mae ei hangerdd dros yr iaith, treftadaeth a diwylliant Cymraeg yn cael ei adlewyrchu yn ei gwaith a hefyd gan y ffaith bod pobl yn meddwl yn fawr amdani mewn cymunedau gwledig a lleol ledled y sir.

Mae Kath yn serchog a gofalgar, sydd, ynghyd â'i brwdfrydedd a'i hangerdd i bobl ifanc lwyddo, yn ei gwneud hi'n eiriolwr anhygoel dros y bobl ifanc y mae'n gweithio gyda nhw. Mae hi'n gwirfoddoli ar y panel gyda'r tîm Cyfiawnder Ieuenctid, sy'n golygu goruchwylio'r prosesau cyfiawnder ieuenctid (ar ôl y llys) i sicrhau bod llais grymusol y person ifanc yn cael ei glywed ac yn gallu dylanwadu ar y broses o wneud penderfyniadau.

Bu'r panel beirniadu dynnu sylw at ystod o brofiad, brwdfrydedd a phositifrwydd Kath, gan nodi bod Kath yn mynd y tu hwnt i alw ei rôl i sicrhau bod y bobl ifanc yn ddiogel, yn datblygu ac, yn bwysig, yn cael eu clywed.