Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

‘POINT on your doorstep’, Fishguard and Goodwick Young Persons' Trust Ltd

Datblygwyd 'POINT ar Stepen eich Drws' ym mis Mai 2020 gan weithwyr ieuenctid yn ystod anterth y pandemig fel modd o gadw mewn cysylltiad â phobl ifanc gan alw heibio am sgwrs wyneb-yn-wyneb mewn modd a oedd yn cydymffurfio â rheolau Covid19 ar stepen eu drws. Roedd hyn yn fodd o ddarparu cefnogaeth i les pobl ifanc a hefyd o annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau.

Hysbysebwyd y cynllun i ysgolion lleol a'r Gwasanaeth Ieuenctid statudol a atgyfeiriodd pobl ifanc yr oedd ganddynt bryderon yn eu cylch, yn aml oherwydd eu lleoliad ynysig. Yna gellid trefnu ymweliadau lles ac ystod eang o wasanaethau cymorth.

Mae POINT yn falch iawn o sut y llwyddodd y tîm i addasu ei wasanaethau trwy gydol y cyfnod cloi yn ystod 2020, gan esblygu wrth i anghenion pobl ifanc newid. Gweithiodd staff yn ddi-baid i addasu gwasanaethau, mewn ymgynghoriad â phobl ifanc a gyda gwasanaethau statudol, i allu parhau i gysylltu ac estyn allan i bobl ifanc.

Bu'r panel beirniadu dynnu sylw at hyd a lled addasiad, penderfyniad ac angerdd y tîm i esblygu’n barhaus a dod o hyd i ffordd ymlaen er budd pobl ifanc - tîm a ddarparodd gwasanaeth rhagorol gan fynd ymhell y tu hwnt i alw'r rôl o ddydd i ddydd.