Neidio i'r prif gynnwy
Hannah Blythyn AS

Cyfrifoldebau'r Gweinidog Partneriaeth Gymdeithasol.

Cyfrifoldebau

  • Gweithredu'r Ddeddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus a'r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol
  • Cyflog Byw
  • Gwaith Teg
  • Gweithio o bell
  • Twristiaeth
  • Y Sector Lletygarwch
  • Y Sector Creadigol, gan gynnwys Cymru Greadigol
  • Manwerthu

Bywgraffiad

Ym mis Tachwedd 2017 gofynnwyd i Hannah wasanaethu yn Llywodraeth Cymru yn y briff amgylcheddol. Ers hynny, mae Hannah wedi ymgymryd â rolau eraill yn y Llywodraeth ac ar hyn o bryd hi yw'r Gweinidog Partneriaeth Gymdeithasol, gan arwain ar ddeddfwriaeth arloesol i roi sylfaen ffurfiol i bartneriaeth gymdeithasol yng Nghymru. Mae Hannah wedi bod yn weithgar yn y mudiad llafur a gwleidyddiaeth ddemocrataidd ers nifer o flynyddoedd, gan helpu i lunio polisïau er budd gweithwyr.  Yn undebwr llafur balch, cyn cael ei hethol, bu Hannah yn arwain ar waith gwleidyddol a pholisi i Unite yng Nghymru, gan arwain ar nifer o ymgyrchoedd llwyddiannus, gan gynnwys: gweithredu ar gosbrestru; gwell cyfiawnder i ddioddefwyr clefydau cysylltiedig ag asbestos; diogelu gweithwyr gwledig yng Nghymru a mynd i'r afael â hunangyflogaeth ffug.

Mae Hannah hefyd yn gyn-gadeirydd cangen LHDT Llafur ac roedd yn weithgar yn yr ymgyrch dros briodasau cyfartal. Mae hi bellach yn falch o arwain ar waith Llywodraeth Cymru i wneud Cymru y genedl fwyaf cyfeillgar i bobl LHDTC+ yn Ewrop. Y tu allan i'r gwaith, mae Hannah yn hoffi treulio amser yn yr awyr agored gyda'i chi, gan wneud y gorau o'r cyfan sydd gan ein cymunedau a'n gwlad i’w gynnig.

Roedd yn arfer bod yn seiclwr brwd ac un tro cymerodd ran mewn taith feicio elusennol ar draws Kenya.

Ysgrifennu at Hannah Blythyn