Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am Ysgrifenyddion y Cabinet a Gweinidogion

Ysgrifenyddion y Cabinet

Rebecca Evans AS
Rebecca Evans AS
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet
Lesley Griffiths AS
Lesley Griffiths AS
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol
Huw Irranca-Davies AS
Huw Irranca-Davies AS
Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig
Julie James AS
Julie James AS
Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio
Jeremy Miles AS
Jeremy Miles AS
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg
Eluned Morgan AS
Eluned Morgan AS
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Lynne Neagle AS
Lynne Neagle AS
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
Ken Skates AS
Ken Skates AS
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth
Jane Hutt AS
Jane Hutt AS
Y Trefnydd a'r Prif Chwip

Gweinidogion

Mick Antoniw AS
Mick Antoniw AS
Y Cwnsler Cyffredinol
Dawn Bowden AS
Dawn Bowden AS
Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol
Jayne Bryant MS
Jayne Bryant AS
Y Gweinidog Iechyd Meddwl a’r Blynyddoedd Cynnar
Sarah Murphy AS
Sarah Murphy AS
Y Gweinidog Partneriaeth Gymdeithasol