Neidio i'r prif gynnwy

Yn esbonio ble i ddod o hyd i gyngor a chefnogaeth ar hawliau a chyfrifoldebau yn y gweithle.

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Awst 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gweithwyr: gwybod eich hawliau

Mae yna sefydliadau a all helpu fel gweithiwr gyda materion yn y gweithle fel:

  • diswyddiadau
  • ymholiadau ynghylch isafswm cyflog
  • gwyliau
  • iechyd a diogelwch yn y gwaith
  • tâl salwch

TUC Cymru

Rhagor o wybodaeth am TUC Cymru.

Y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (ACAS)

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (Saesneg yn unig).

 

Cyngor ar Bopeth

Rhagor o wybodaeth am Gyngor ar Bopeth.

Cyflogwyr: gwybod beth yw eich cyfrifoldebau

Fel cyflogwr, mae'n ddyletswydd arnoch i gadw at ddeddfwriaeth cyflogaeth ac iechyd a diogelwch yn y gwaith.

Mae yna sefydliadau sy'n gallu darparu cyngor, arweiniad a gwybodaeth i'ch helpu.  

Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI)

Rhagor o wybodaeth am Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (Saesneg yn unig).

Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB)

Rhagor o wybodaeth am y Ffederasiwn Busnesau Bach (Saesneg yn unig).

Y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (ACAS)

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (Saesneg yn unig).

Siambrau Cymru

Rhagor o wybodaeth am Siambrau Cymru (Saesneg yn unig).

Caethwasiaeth fodern

Caethwasiaeth fodern yw ecsploetio pobl yn ddifrifol er budd personol neu fasnachol. Bob blwyddyn, mae cannoedd o ddioddefwyr posibl y drosedd hon yn cael eu hadnabod gan ymatebwyr cyntaf.

Cysylltwch â'r Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern ac Ecsploetio ar 0800 0121 700 i ofyn am help a rhoi gwybod am bryderon. Mae galwadau am ddim o linellau tir a'r rhan fwyaf o rwydweithiau symudol. Gallwch hefyd roi gwybod am bryderon ar-lein (Saesneg yn unig).

Rhagor o wybodaeth am Gaethwasiaeth fodern.