Neidio i'r prif gynnwy

Mae Teuluoedd yn Gyntaf  yn helpu teuluoedd y mae angen cymorth arnynt. Mae ar gael i bawb. Mae’r math o gymorth y gallwch ei gael yn dibynnu ar anghenion penodol eich teulu.

Fe’i gweinyddir gan eich awdurdod lleol.

Gallant helpu gyda’r canlynol:

  • asesu anghenion eich teulu a pharatoi’r cymorth angenrheidiol  er mwyn bodloni’r anghenion hyn
  • cydlynu cymorth gan wahanol asiantaethau
  • trefnu cymorth os oes aelod o’r teulu yn anabl
  • chynghori ar brosiectau penodol a all helpu gydag anghenion penodol eich teulu