Neidio i'r prif gynnwy

Cael help a chefnogaeth

Mewn argyfwng, ffonia 999 bob amser.

Os wyt ti'n darllen hwn, mae'n bosib bod gen ti bryderon am sut rwyt ti’n ymddwyn weithiau, ac rwyt ti'n chwilio am gymorth ar sut i'w newid.

Mae'r hunanymwybyddiaeth yma yn gam cyntaf enfawr.

Byw Heb Ofn

Gall Byw Heb Ofn roi cyngor i'r rhai sy'n pryderu am eu hymddygiad eu hunain.

Mae pob sgwrs gyda Byw Heb Ofn yn gyfrinachol ac yn cael eu cynnal heb farn, gan staff sy'n hynod brofiadol ac wedi'u hyfforddi'n llawn.

Mae holl linellau cyswllt Byw Heb Ofn ar gael 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos.

Adnoddau defnyddiol eraill:

Respect

Mae sefydliad cenedlaethol Respect yn gweithio gyda chyflawnwyr, dioddefwyr gwrywaidd, a phobl ifanc sy'n defnyddio trais mewn perthynas agos. Mae eu llinell ffôn rhad ac am ddim ar gael 0808 8024040 Llun-Gwener 10am-5pm

Brook

Mae Brook yn darparu cyngor a chanllawiau anffurfiol i bynciau cyffredin yn ymwneud â pherthynas fel rhyw, lles a rhywedd.

Ar gyfer y wasg yn unig

Ar gyfer ymholiadau gan randdeiliaid neu’r cyfryngau, ebostiwch: Sound@wearecowshed.co.uk