Neidio i'r prif gynnwy

Y cymorth iawn i gwestiynau anodd

Y cyngor iawn i gwestiynau anodd
Dynion bob dydd mewn lleoliadau bob dydd, yn gofyn y cwestiynau sydd o bwys.
Cymorth a chreadigrwydd gyda’r band Los Blancos
Sut gall dynion greu awyrgylch ar gyfer perthnasoedd iach?
Si ar y Stryd: Abertawe a Chaernarfon
Darganfydda beth yw barn dynion Cymru am berthnasoedd iach a gwrywdod cadarnhaol.
Dwi’n bod rhy full on efo hi?
Dwi’n bod rhy full on efo hi?
Pethau i gofio mewn perthynas newydd...
Ydw i’n anfon gormod o negeseuon ati?
Ydw i’n anfon gormod o negeseuon ati?
Sut i roi’r gorau i obsesu dros decstio nôl…
Pam ydw i ishe chechio’i DMs hi?
Pam ydw i ishe chechio’i DMs hi?
Sut i adeiladu ymddiriedaeth mewn perthynas...

Beth yw Iawn?

Mae Iawn yn annog dynion 18-34 oed i ddysgu am drais ar sail rhywedd, a hynny mewn tair ffordd benodol:

Beth yw Iawn?

1. Iawn i Siarad

Cael sgyrsiau gyda chyfoedion gwrywaidd mewn mannau diogel, a thrafod pryderon ac ymddygiadau problematig.

2. Cymorth Iawn

Derbyn gwybodaeth ddibynadwy ar sut ddylai perthynas iachus deimlo ac edrych, a gofyn am gymorth os yn cael trafferth.

3. Popeth yn Iawn

Annog ffrindiau i fod yn agored, eu cefnogi, eu herio, bod yn fodel rôl, efelychu’r unigolion yn dy fywyd sy’n ‘iawn’ yn dy farn di.

Nod y prosiect yn y pen draw yw creu cymdeithas iawn y gallwn ni i gyd ffynnu ynddi.

Cael mwy o gefnogaeth a chyngor

Darganfyddwch ble y gallwch gael mwy o gyngor a gwybodaeth.

Cael y newyddion diweddaraf gan Iawn: