Neidio i'r prif gynnwy
Pam ydw i’n jealous pan ma hi’n mynd mas?

Delio gyda chenfigen...

Mae cenfigen yn gyffredin ond, os na chaiff ei wirio, gall wneud llawer o niwed. Dyma rai pethau y gelli wneud i reoli dy deimladau:

  • Mae cenfigen yn gyffredin, ond mae’n bwysig rheoli dy deimladau neu fe allai niweidio perthynas.
  • Ceisia ddeall beth sy'n achosi dy genfigen, gallai hyn helpu i leihau unrhyw deimladau cenfigennus.
  • Siarada gyda dy bartner. Mae cyfathrebu agored yn adeiladu ymddiriedaeth a hyder.
  • Paid byth â defnyddio cenfigen fel esgus i reoli’r hyn y gall, ac na all, dy bartner ei wneud.

Am ragor o gymorth iawn, dilyna ni ar TikTokInstagram and YouTube.