Neidio i'r prif gynnwy
Pam ydw i ishe chechio’i DMs hi?

Sut i adeiladu ymddiriedaeth mewn perthynas...

Mae ymddiriedaeth yn allweddol i berthynas iach. Dyma rai pethau y gelli wneud i helpu i feithrin ymddiriedaeth:

  • Meddylia beth all ddigwydd nesaf. Os yw'r syniad o dorri i fyny yn dy wneud yn drist - paid bradychu ei hymddiriedaeth.
  • Bydd yn agored ac yn onest. Efallai ei fod yn anodd cyfaddef dy fod yn teimlo’n ansicr, ond mae gonestrwydd yn bwysig mewn perthynas.
  • Ni ddylai cywilydd personol arwain at fai. Paid â beio dy bartner am y ffordd rwyt ti'n teimlo.
  • Gosodwch ffiniau. Cytunwch ar yr hyn sy'n iawn, a’r hyn sy ddim, o'r cychwyn cyntaf.

Am ragor o gymorth iawn, dilyna ni ar TikTokInstagram and YouTube.