Neidio i'r prif gynnwy

Amcangyfrifon o’r boblogaeth ar gyfer statws iechyd cyffredinol, anabledd a darpariaeth gofal di-dâl ar gyfer preswylwyr arferol yng Nghymru o Gyfrifiad 2021.

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi data o Gyfrifiad 2021 ar iechyd cyffredinol, anabledd a darpariaeth gofal di-dâl ar gyfer unigolion yng Nghymru a Lloegr mewn tri bwletin ar wahân:

Yn y bwletin ystadegol hwn ceir crynodebau ar gyfer y tri maes pwnc hyn yng Nghymru.

Cyswllt

Annie Campbell

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.