Neidio i'r prif gynnwy

Mae gwybodaeth faint o arian sydd ar gael gan unigolion yn y sector aelwydydd ar gyfer gwario neu gynilo ar ôl i fesurau dosbarthiad incwm ddod yn weithredol ar gyfer 1997 i 2017.

Prif bwyntiau

  • Roedd incwm gwario gros aelwydydd (GDHI) yng Nghymru yn £15,754 y pen yn 2017, 80.7% o gyfartaledd y DU, heb newid o'i gymharu â chyfartaledd y DU yn 2016.
  • Roedd GDHI y pen yng Nghymru yn 2017 y isaf o blith gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr.
  • Gwelodd Cymru’r chweched cynnydd canrannol mwyaf o’i GDHI y pen o wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr rhwng 2016 a 2017, i fyny 1.0% sydd yr un peth â chynnydd y DU. Roedd y cynnydd mwyaf yn Llundain (i fyny 2.2%).
  • Gwelodd Cymru’r ail cynnydd canrannol isaf  o’i GDHI y pen o wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr rhwng 1999 a 2017, cynnydd o 58.8% o'i gymharu â 68.9% ar draws y DU.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.