Neidio i'r prif gynnwy

Mae gwybodaeth faint o arian sydd ar gael gan unigolion yn y sector aelwydydd ar gyfer gwario neu gynilo ar ôl i fesurau dosbarthiad incwm ddod yn weithredol ar gyfer 2018.

Mae’r data diweddaraf yn yr adroddiad hwn yn berthnasol i 2018. Nid yw’r adroddiad yn cwmpasu cyfnod y pandemig coronafeirws (COVID-19).

Prif bwyntiau

  • Roedd incwm gwario gros aelwydydd (GDHI) yng Nghymru yn £17,100 y pen yn 2017, 81.0% o ffigur y DU, i lawr 0.2 pwynt canran o'i gymharu â’r DU yn 2017.
  • Roedd GDHI y pen yng Nghymru yn 2018 yr ail isaf o blith gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr.
  • Rhwng 2017 a 2018 gwelodd Cymru’r nawfed cynnydd canrannol mwyaf o’i GDHI y pen o wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr, i fyny 4.4%, o'i gymharu â chynnydd o 4.6% ar gyfer y DU. Llundain a welodd y cynnydd mwyaf (i fyny 5.2%).
  • Ers 1999, gwelodd Cymru’r ail cynnydd canrannol isaf  o’i GDHI y pen o wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr, cynnydd o 72.1%, o'i gymharu â 82.7% ar draws y DU.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.