Neidio i'r prif gynnwy

Data am incwm busnes fferm, dadansoddiad ar yr amrywiad o gwmpas y cyfartaledd, a chyd-destun hirdymor ar gyfer Ebrill 2017 i Fawrth 2018.

Mae’r ffigurau hyn yn seiliedig ar ganlyniadau’r Arolwg Busnes Fferm yng Nghymru ar gyfer 2017-18.

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys:

  • ffeithlun ar wahân
  • cydrannau incwm ac allbynnau (yn cynnwys cymhorthdal a dadansoddiad newydd am arallgyfeirio)
  • ffactorau yn effeithio incymau fferm, yn cynnwys y tywydd a phrisiau nwyddau
  • asedau, dyledion a gwerth net ffermydd
  • tablau newydd yn cynnwys gwybodaeth fanwl am allbynnau a chostau, tueddiadau o ran tri mesur gwahanol o incwm ffermydd, ac asedau, dyledion a gwerth net ffermydd.

Prif bwyntiau

Incwm busnes fferm cyfartolog yng Nghrymu yn 2017-18, a newid ers 2016-17 (ar prisiau cyfredol) Ffermydd godro (£82,400, i fyny 163%): Mae incwm cyfartalog wedi amrywio’n fawr yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Gwelwyd incwm yn 2017-18 yn dod nôl i lefel uwch nag yn 2014-15 ar ôl dwy flynnedd a oedd yn sylweddol is. Ffermydd gwartheg a defaid (Ardal Lai Ffafriol) (£26,900 i fyny 17%): Roedd incwm cyfartalog yn uwch nag mewn unrhyw flwyddyn ers 2011-12. Ffermydd gwartheg a defaid (llawr gwlad) (£24,000 i fyny 5%): Er gwaethaf y cynnydd yn 2017-18, mae incwm cyfartalog yn parhau’n is nag yn ystod y cyfnod rhwng 2008-09 a 2014-15. Ffynhonnel: Arolwg Busnes Fferm, Llywodraeth Cymru

Adroddiadau

Incymau fferm, Ebrill 2017 i Fawrth 2018 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Incymau fferm, Ebrill 2017 i Fawrth 2018: ffeithlun , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 280 KB

PDF
280 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Incymau fferm, Ebrill 2017 i Mawrth 2018: tablau ychwanegol , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 118 KB

ODS
Saesneg yn unig
118 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.