Neidio i'r prif gynnwy

Data am nifer yr unedau tai a oedd yn wag, nifer yr unedau tai a oedd ar osod i denantiaid a nifer y tenantiaid tai cymdeithasol a oedd ar ei hôl hi gyda'u rhent Ebrill 2016 i Fawrth 2017.

Prif bwyntiau

  • Cynyddodd nifer a chanran y stoc tai cymdeithasol gwag yn ystod 2016-17. Ar 31 Mawrth 2017, roedd 4,057 o unedau tai cymdeithasol yn wag, gostyngiad o 7% o’i gymharu â 2015-16. Roedd hyn yn cynrychioli 1.8% o’r holl stoc tai cymdeithasol o gymharu â 1.9% yn y flwyddyn flaenorol.
  • Cynyddodd nifer y gosodiadau newydd o stoc tai cymdeithasol 3% i 22,836. Roedd y mwyafrif (63%) o'r rhain trwy restrau aros am dai. Roedd 23% pellach drwy drosglwyddiadau a chyfnewidiadau a 15% drwy osodiadau blaenoriaeth i deuluoedd digartref.
  • Fe wnaeth nifer a chanran tenantiaeth tai cymdeithasol a oedd ar ei hôl hi gyda rhent ostwng yn ystod 2016-17. Ar ddiwedd Mawrth 2017, roedd 70,452 o denantiaethau ar ei hôl hi gyda rent, yn cyfrif am 31% o’r holl denantiaethau tai cymdeithasol. Roedd tua 2% o denantiaethau ar ei hôl hi gyda rent am 13 wythnos neu’n fwy.

Adroddiadau

Llefydd gwag, gosodiadau ac ôl-ddyledion tai cymdeithasol, Ebrill 2016 i Mawrth 2017 - Diwygiedig , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.