Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am nifer yr unedau tai a oedd yn wag, nifer yr unedau tai a oedd ar osod i denantiaid a nifer y tenantiaid tai cymdeithasol a oedd ar ei hôl hi gyda'u rhent.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Tachwedd 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Data ar gyfer Ebrill 2019 i Fawrth 2020

Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID-19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. Mae ein datganiad yn egluro hyn ymhellach ac, yn unol â chanllawiau gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, mae'r penderfyniad wedi'i wneud i ganslo'r casgliad a chyhoeddiad data ar gyfer 2019-20.

Adroddiadau ansawdd