Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad sy’n cyflwyno gwybodaeth am nifer yr unedau tai a oedd yn wag, y nifer a rentwyd i denantiaid a tenantiaid a oedd ar ei hôl hi gyda'u rhent ar gyfer Ebrill 2018 i Fawrth 2019.

Tai gwag

  • Roedd y 4,343 o unedau tai cymdeithasol yn wag ar 31 Mawrth 2019, cynnydd o 2% ar y flwyddyn flaenorol.
  • Roedd 1.9% o’r stoc tai cymdeithasol yn wag.
  • Mae 31% o’r stoc tai cymdeithasol gwag (1,329 uned) wedi bod yn wag am fwy na 6 mis ar y 31 Mawrth 2019.

Gosodiadau

  • Cafwyd 21,135 o osodiadau newydd o stoc tai cymdeithasol yn ystod 2018-19, cynnydd o 4% ar y flwyddyn flaenorol. Roedd 61% o'r rhain trwy restrau aros am dai, 22% drwy drosglwyddiadau a chyfnewidiadau a 18% drwy osodiadau blaenoriaeth i deuluoedd digartref.

Ôl-ddyled rhent

  • At 31 Mawrth 2019, roedd 77,332 o denantiaethau (34%) mewn ôl-ddyled, cynnydd o 8% ar y flwyddyn flaenorol.
  • Roedd tua 2% o’r tenantiaethau wedi bod mewn ôl-ddyled ers 13 wythnos neu ragor.

Adroddiadau

Llefydd gwag, gosodiadau ac ôl-ddyledion tai cymdeithasol, Ebrill 2018 i Fawrth 2019 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.