Neidio i'r prif gynnwy

Nifer yr ymatebion: 4,239

Cyfradd ymateb: 69%

Caiff ymgysylltiad cyflogeion ei fesur gan brofiadau yn y gwaith, dan naw thema yn yr arolwg

 

Sgôr thema

Gwahaniaeth o gymharu â'r arolwg blaenorol       

Gwahaniaeth o gymharu ag Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil 2022

Mynegai ymgysylltiad

65%

-3%

0%

Fy ngwaith

81%

-1%

2%

Amcanion a diben sefydliadol

83%

-4%

0%

Fy rheolwr

79%

-1%

1%

Fy nhîm

85%

-1%

1%

Dysgu a datblygu

52%

-1%

-3%

Cynhwysiant a thriniaeth deg

84%

-1%

3%

Adnoddau a llwyth gwaith

77%

-2%

3%

Cyflog a buddion

47%

-13%

19%

Arweinyddiaeth a rheoli newid

56%

-4%

2%

Nodwch fod rhai o’r cymariaethau wedi’u cyfrifo gan ddefnyddio ffigurau wedi’u talgrynnu, felly mae’n bosibl y ceir amrywiad o hyd at 1 pwynt canran o’r gwahaniaeth pwynt canran gwirioneddol.