Neidio i'r prif gynnwy

Cynhelir yr Arolwg Pobl Gwasanaeth Sifil gyda thua 100 sefydliad ledled y DU, a’i nod yw i fesur ymgysylltiad gweithwyr a boddhâd staff rhwng Tachwedd 2021 a Medi 2022.

Mae’r Arolwg Pobl yn ymofyn barn y staff am eu profiad o weithio yn Llywodraeth Cymru. Mae’r Arolwg yn ein helpu i ddeall beth sydd angen inni ei wneud i sicrhau bod y sefydliad yn lle gwych i weithio ac i ddarparu'r gwasanaeth gorau y gallwn i bobl a chymunedau Cymru.

Cyhoeddir y canlyniadau llawn gan Swyddfa’r Cabinet ar GOV.UK.

Cyswllt

Hayley Collicott

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.