Neidio i'r prif gynnwy

Helpwch ni i gyfrifo gwerthoedd rhent ar sail rhenti’r farchnad agored.

Cyhoeddwyd gyntaf:
7 Mawrth 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Os ydych chi’n dweud wrthym am yr eiddo yr ydych yn ei rentu, bydd yn help i ni gyfrifo gwerth rhent ar sail y farchnad rhenti agored.

Sut yr ydym yn defnyddio’ch gwybodaeth

Mae’r wybodaeth a gawn gennych yn help o ran:

Gwybodaeth a gesglir gennym

  • cyfeiriad yr eiddo
  • math o eiddo
  • dyddiad dechrau’r denantiaeth
  • cyfanswm y rhent a delir

Ceir rhagor o wybodaeth am sut yr ydym yn rheoli’ch data yn ein datganiad preifatrwydd.

Sut i anfon gwybodaeth atom

Rhaid i chi gwblhau’r ffurflen a’i hanfon drwy e-bost i RentOfficersLettingsResearch@llyw.cymru.

Os ydych eisiau anfon llawer iawn o wybodaeth, e-bostiwch: RentOfficerHelpdesk@llyw.cymru.