Neidio i'r prif gynnwy

Awdurdodau Lleol Cymru sy’n gyfrifol am reoli’r Dreth Gyngor. Dylech gysylltu â’ch awdurdod llel yn uniongyrchol i drafod unrhyw fater Treth Gyngor, gan gynnwys gofyn am ostyngiadau neu eithriadau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Mawrth 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Adran Gostyngiadau'r Dreth Gyngor
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Y Swyddfeydd Cyffredinol
Heol Gwaith Dur
Glyn Ebwy
Gwent
NP23 6DN

Rhif ffôn: 01495 355212

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Adran Treth Gyngor
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Rhif ffôn: Gwybodaeth am y Dreth Gyngor: 01656 643391 neu Gwybodaeth am Ostyngiadau Treth Gyngor: 01656 643396

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Adran Treth Gyngor
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Rhif ffôn: Gwybodaeth am y Dreth Gyngor: 01443 863002 neu Gwybodaeth am Ostyngiadau Treth Gyngor: 01443 864099

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Cyngor Sir Caerfyrddin

Adran Treth Gyngor
Cyngor Sir Gâr
Tŷ Elwyn
Sgwâr Neuadd y Dref
Llanelli
SA15 3AP

Rhif ffôn: Gwybodaeth am y Dreth Gyngor: 01554 742200 neu Gwybodaeth am Ostyngiadau Treth Gyngor: 01554 742100

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin 

Cyngor Sir Ceredigion

Adran Treth Gyngor
Cyngor Sir Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Rhif ffôn: 01970 633252

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Ceredigion

Dinas a Sir Abertawe

Adran Treth Gyngor
Cyngor Abertawe
Canolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN

Rhif ffôn: Gostyngiadau, Eithriadau Treth Cyngor: 01792 635382 neu Lleihad mewn Treth Cyngor (yn seiliedig ar incwm / cyfalaf): 01792 635353

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Dinas a Sir Abertawe

Cyngor Sir Caerdydd

Adran Treth Gyngor
Cyngor Caerdydd
PO Box 9000
Caerdydd
CF10 3WD

Rhif ffôn: 029 20872088 (Cymraeg) / 029 20872087(Saesneg)

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Caerdydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Adran Treth Gyngor
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

Rhif ffôn: Gostyngiadau, Eithriadau Treth Cyngor: 01492 576607 neu Lleihad mewn Treth Cyngor (yn seiliedig ar incwm / cyfalaf): 01492 576491

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyngor Sir Ddinbych

Adran Treth Gyngor
Cyngor Sir Ddinbych
Tŷ Russell
Ffordd Churton
Y Rhyl
LL18 3DP

Rhif ffôn: 01824 706000

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Sir y Fflint

Adran Refeniw a Budd-daliadau
Cyngor Sir y Fflint
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
CH7 6NA

Rhif ffôn: 01352 704848

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir y Fflint

Cyngor Gwynedd

Gwasanaeth Treth Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
LL55 1SH

Rhif ffôn: 01286 682689

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Gwynedd

Cyngor Sir Ynys Môn

Swyddfeydd Refeniw a Budd-daliadau
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Rhif ffôn: 01248 750057

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Adran Treth Gyngor
Canolfan Ddinesig
Stryd y Castell
Merthyr Tudful
CF47 8AN

Rhif ffôn: 01685 725000

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 

Cyngor Sir Fynwy

Adran Treth Gyngor
Cyngor Sir Fynwy
Blwch SP 106
Cil-y-coed
NP26 9AN

Rhif ffôn: 01633 644630

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Fynwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Canolfan Treth Cyngor
Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Canolfan Ddinesig
Castell-nedd
SA11 3QZ

Rhif ffôn: 01639 686838

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 

Cyngor Dinas Casnewydd

Pennaeth Cyllid
Yr Orsaf Wybodaeth
Hen Adeilad yr Orsaf
Queensway
Casnewydd
NP20 4AX

Rhif ffôn: 01633 656656

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd

Cyngor Sir Benfro

Gwasanaethau Refeniw
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir, Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Rhif ffôn: 01437 764551

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Benfro 

Cyngor Sir Powys

Incwm a Dyfarniadau
Cyngor Sir Powys
Blwch Post 71
Llandrindod
Powys
LD1 9AQ

Rhif ffôn: Gwybodaeth am y Dreth Gyngor: 01597 827463 neu Gwybodaeth am Ostyngiadau Treth Gyngor: 01597 827462

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Powys 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Treth Gyngor
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Bronwydd
Y Porth
Rhondda Cynon Taf
CF39 9DL

Rhif ffôn: 01443 425002

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Adran Treth Gyngor
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Y Ganolfan Ddinesig
Heol Glantorfaen
Pont-y-pŵl
NP4 6YB

Rhif ffôn: 0300 456 3559

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Cyngor Bro Morgannwg

Adran Treth Gyngor
Cyngor Bro Morgannwg
Swyddfeydd Dinesig
Heol Holton
CF63 4YN

Rhif ffôn: Gwybodaeth am y Dreth Gyngor: 01446 709564 neu Gwybodaeth am Ostyngiadau Treth Gyngor: 01446 709244

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bro Morgannwg 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Yr Adran Gyllid
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Neuadd y Dref
Wrecsam
LL11 1AY

Rhif ffôn: 01978 298992

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam