Neidio i'r prif gynnwy

Data ar fasnach nwyddau Cymreig i lefydd tu hwnt i’r DU rhwng 2023.

Mae’r bwletin hwn yn edrych ar ddata’r fasnach mewn nwyddau. Cyhoeddir y fasnach mewn gwasanaethau ar wahân ym Masnach ryngwladol yng ngwledydd, rhanbarthau a dinasoedd y DU: 2021 (Swyddfa Ystadegau Gwladol).

Mae'r data dros dro yn y bwletin hwn yn crynhoi amcangyfrifon Cyllid a Thollau EF o lifau masnach nwyddau a allforiwyd ac a fewnforiwyd rhwng Cymru a gwledydd partner yn 2023. Mae'r bwletin hwn yn ehangu ar y ffigurau chwarterol a gyflwynwyd ym mhennawd Masnach nwyddau rhyngwladol Cymreig: Ionawr i Rhagfyr 2023. Mae dadansoddiad manylach ar gael drwy ein dangosfwrdd masnach nwyddau rhyngwladol ac hefyd  gwefan ‘UK Trade Info’.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Rachel Bowen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.