Neidio i'r prif gynnwy

Data ar atgyfeiriadau ac amserau aros ar gyfer Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol Lleol (asesiadau ac ymyriadau therapiwtig) ay gyfer Hydref i Ragfyr 2020.

Rhan 1: Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol (LPMHSS)

  • Cafodd 4,981 o atgyfeiriadau eu derbyn ar gyfer asesiad LPMHSS ym mis Rhagfyr 2020.
  • Ym mis Rhagfyr 2020, roedd 78.7% o asesiadau LPMHSS yn cael eu cynnal o fewn 28 o ddiwrnodau i'r dyddiad y derbyniwyd yr atgyfeiriad.
  • Cafodd 86.2% o ymyriadau therapiwtig eu dechrau o fewn 28 o ddiwrnodau yn dilyn asesiad LPMHSS ym mis Rhagfyr 2020.

Rhan 2: Cynlluniau Gofal a Thriniaeth (CTP)

  • Roedd 20,731 o gleifion yn derbyn gwasanaethau Iechyd Meddwl eilaidd ddiwedd mis Rhagfyr 2020; o'r rhain, roedd gan 18,077 (87.2%) CTP dilys.

Rhan 3: Asesiadau ar ddefnyddwyr blaenorol o wasanaethau iechyd meddwl eilaidd

  • Yn ystod mis Rhagfyr 2020, roedd 91.3% o adroddiadau ar ganlyniadau asesiadau yn cael eu hanfon o fewn 10 diwrnod gwaith wedi i asesiad Rhan 3 gael ei gynnal.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.