Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r bwletin hwn yn delio gyda’r ddau mesurau iechyd a lles ar gyfer plant ar gyfer y dangosyddion cenedlaethol for Medi 2013 i Awst 2014.

  1. Canran y plant sydd â llai na dwy ymddygiadau ffordd o fyw iach (peidio ag ysmygu, bwyta pum ffrwythau / llysiau bob dydd, byth/anaml yfed ac sy'n bodloni'r canllawiau gweithgarwch corfforol) yn unol a’r arolwg Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol (HBSC).
  2. Y sgôr lles meddyliol gyfartaledd ar gyfer plant yn ôl yr holiadur cryfderau ac anawsterau (gwybodaeth o’r Arolwg ‘Understanding Society’).

Prif bwyntiau

  • Yn 2013/14, dywedodd 12% o ddisgyblion mewn grŵp blwyddyn 7 i 11 eu bod ganddynt llai na dau ymddygiad sy’n gysylltiedig â ffordd iach o fyw. Mae hyn yn cynnwys 10% sy'n dilyn un ymddygiad sy’n gysylltiedig â ffordd iach o fyw a 2% sydd ddim yn dilyn un.
  • Y nifer mwyaf cyffredin o ymddygiadau iach oedd dau â 46% o ddisgyblion yn dweud eu bod yn dilyn dau ymddygiad sy’n gysylltiedig â ffordd iach o fyw. 
  • Dywedodd 7% eu bod yn dilyn y pedwar ymddygiad sy’n gysylltiedig â ffordd iach o fyw i gyd. 
  • Roedd y sgôr cymedrig ar gyfer Holiaduron Cryfderau ac Anawsterau am Gymru yn 10.9 yn 2013/14. Mae hyn o fewn y sgôr cyfanswm anawsterau 'cyfartalog neu arferol'. Does dim llawer o newid ers 2009/10. 
  • Nid oedd y sgôr cyfanswm anawsterau yng Nghymru’n sylweddol o wahanol i gyfartaledd y DU.

Adroddiadau

Mesurau iechyd a lles ar gyfer plant, Medi 2013 i Awst 2014 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 736 KB

PDF
Saesneg yn unig
736 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.