Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad sy’n ymwneud â chyflawniad dysgwyr mewn sefydliadau addysg bellach a chweched dosbarth ysgolion ar gyfer Awst 2017 to Gorffennaf 2018.

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys yr ail flwyddyn o ystadegau arbrofol ac mae'n ymwneud â mesurau cyflawniad (h.y. cwblhau rhaglenni dysgu a chyrhaeddiad cymwysterau) ar gyfer dysgu ôl-16 ysgolion chweched dosbarth a sefydliadau addysg bellach.

Addysg Gyffredinol (rhaglenni sy’n canolbwyntio ar lefel Uwch Gyfrannol/Safon Uwch a chymwysterau cyfatebol)

  • Fe wnaeth 92% o ddysgwyr a gofrestrodd yn 2016/17 gwblhau’r flwyddyn. Fe wnaeth tua pedwar pumed o’r rhain barhau i ail flwyddyn y rhaglen.
  • O’r rhai wnaeth gofrestru yn 2016/17, fe wnaeth 69% gwblhau’r rhaglen ddwy flynedd (yn 2017/18) ac fe wnaeth 62% gael yr hyn oedd yn gyfatebol i 3 Safon Uwch ar radd A*-E.

Rhaglenni galwedigaethol (rhaglenni sy’n canolbwyntio ar astudiaethau galwedigaethol)

  • Y gyfradd wnaeth lwyddo mewn gweithgareddau dysgu ar gyfer y dysgwyr hynny a ddilynodd raglenni galwedigaethol mewn colegau yn 2017/18 oedd 83%.

Adroddiadau

Mesurau perfformiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16: cyflawniad a gwerth ychwanegol, Awst 2017 i Gorffennaf 2018 (ystadegau arbrofol) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.