Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau Mynegai MALlC, dogfennau cefndir a gwybodaeth dechnegol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Ionawr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

MALlC 2019: canllaw

Cyhoeddwyd MALlC 2019 ar 27 Tachwedd 2019. Mae MALlC yn gynnyrch cymhleth ac rydym yn awyddus i sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio a’i dehongli yn gywir gan bob defnyddiwr.

Beth yw Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru a sut y dylid ei ddefnyddio?

Ffeithlun gydag esboniad byr o MALlC 2019

Dogfennau

Canllaw MALlC 2019 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 496 KB

PDF
496 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyflwyniad canllaw MALlC 2019 , math o ffeil: ODP, maint ffeil: 4 MB

ODP
4 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2019: Ffeithlun canllaw , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 596 KB

PDF
596 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2019: rhestr o allbynnau , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 226 KB

PDF
226 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2019: adroddiad technegol

Dogfennau

MALlC 2019: adroddiad technegol , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2019: amddifadedd hirsefydlog

Cafodd dadansoddiad newydd o amddifadedd hirsefydlog ei gynnwys yn adroddiad canlyniadau MALlC 2019.

Mae ardaloedd bach (ACEHI) o amddifadedd 'hirsefydlog' yn ardaloedd sydd wedi aros ymhlith y 50 o ardaloedd mwyaf difreintiedig, sy'n cyfateb yn fras i'r 2.6% uchaf o ardaloedd bach yng Nghymru ar gyfer y pum fersiwn ddiwethaf o safleoedd MALlC (sef MALlC 2005, 2008, 2011, 2014 a 2019). Mae'r data sy'n sail i'r dadansoddiad hwn wedi eu cyhoeddi ar wefan StatsCymru, ynghyd â chanllawiau ar sut i ddefnyddio'r data, a sut i beidio â'u defnyddio.

Mae'r data hyn wedi cael eu darparu i helpu defnyddwyr i nodi pa ardaloedd sydd wedi gadael, ymuno neu aros yn y grŵp mwyaf difreintiedig. Fodd bynnag, dylid bod yn ofalus wrth ddefnyddio safleoedd i awgrymu newid dros amser. Mae'r rhesymau am hyn yn cynnwys newidiadau i ffiniau daearyddol ACEHIau a newidiadau i gynllun y mynegai rhwng fersiynau. I gael rhagor o wybodaeth am newidiadau i fynegai dros amser, gweler y Crynodeb o newidiadau MALlC isod.

Nodwch hefyd fod MALlC yn mesur amddifadedd cymharol, ac felly nid yw'n dangos lefel amddifadedd mewn ardaloedd bach na sut y mae hyn wedi newid dros amser. I gael rhagor o fanylion, gweler y daenlen ddata sy'n sail i'r dadansoddiad o amddifadedd hirsefydlog ar wefan MALlC 2019 neu ar StatsCymru.

Dogfennau

Crynodeb o newidiadau Mynegai MALlC , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 571 KB

PDF
571 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2019: datblygu

Cyhoeddwyd MALlC 2019 ar 27 Tachwedd 2019.

Ym mis Hydref, fe gyhoeddon ni flog i’ch diweddaru ar y gwaith datblygu, yn ogystal ag amserlen o allbynnau a gynlluniwyd.

Ar 10f Ebrill cyhoeddwyd y dogfennau Crynodeb o'r ymatebion, ac Ymatebion llawn sy'n ymwneud ag ein hymgynghoriad ar ddangosyddion arfaethedig ar gyfer Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019.

Dogfennau

Adroddiad arolwg amseru MALlC , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 106 KB

PDF
106 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Chwiliadau cod post

Mae'r chwiliadau cod post isod yn eich galluogi i benodi unrhyw ddata cod post sydd gennych i ddata MALlC a grwpiau daearyddiaeth amrywiol.

MALlC 2014: canllawiau

Dogfennau

MALlC 2014: canllaw ar ddefnyddio’r Mynegai , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 311 KB

PDF
311 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2014: cwestiynau cyffredin , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 309 KB

PDF
Saesneg yn unig
309 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2014: adroddiad technegol

Dogfennau

MALlC 2014: adroddiad technegol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2014: datblygu

Cyfres o bapurau technegol yn ymwneud â datblygu MALLC 2014.

Dogfennau

MALlC 2014: cynllun lledaenu , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 123 KB

PDF
Saesneg yn unig
123 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2014: mynediad i wasanaethau: papur technegol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 346 KB

PDF
Saesneg yn unig
346 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALIC 2014: dangosydd posib "ydynt/nad ydynt ar y grid nwy" , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 868 KB

PDF
Saesneg yn unig
868 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2014: newidiadau yn y maes diogelwch cymunedol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 151 KB

PDF
Saesneg yn unig
151 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2011: canllawiau

Dogfennau

MALlC 2011: canllawiau defnydd , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 435 KB

PDF
Saesneg yn unig
435 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2011 mynegai plant: canllawiau defnydd , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 401 KB

PDF
Saesneg yn unig
401 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2011: adroddiadau technegol

Dogfennau

MALlC 2011: adroddiad technegol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 416 KB

PDF
Saesneg yn unig
416 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2011: adroddiad ansawdd , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLS, maint ffeil: 261 KB

XLS
Saesneg yn unig
261 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2011 mynegai plant: adroddiad ansawdd , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLS, maint ffeil: 135 KB

XLS
Saesneg yn unig
135 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2011: datblygu

Dogfennau

MALlC 2011: newidiadau methodolegol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 113 KB

PDF
Saesneg yn unig
113 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2011 mynegai plant: newidiadau methodolegol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 106 KB

PDF
Saesneg yn unig
106 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Pennu pwysoliadau meysydd y MALlC , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 132 KB

PDF
Saesneg yn unig
132 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Datganiad ar ddiweddariad i’r MALlC a Mynegai Plant , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 66 KB

PDF
Saesneg yn unig
66 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.