Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r mynegai yn graddio ardaloedd bach yng Nghymru yn ôl eu lefelau cymharol o amddifadedd lluosog. Mae yna amrywiaeth o ddangosyddion yn cyfrannu at y mynegai.

Mae’r adnodd rhyngweithiol MALlC 2019 yn ffordd wych i weld ystadegau amddifadedd ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru (o'r enw Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is neu ACEHI yn fyr).

Ceir rhagor o wybodaeth am MALlC 2019 ar ein tudalen canllawiau i’r mynegai.

Ers rhyddhau Mynegai MALlC 2019 ym mis Tachwedd 2019, rydym wedi cyhoeddi data a dadansoddiadau ychwanegol, gan gynnwys ar amddifadedd hirsefydlogdadansoddiad o nodweddion gwarchodedig yn ôl amddifadedd ardal a chyfrif o bobl mewn amddifadedd incwm a chyflogaeth. Rydym hefyd wedi cyhoeddi blog data ar sut mae MALlC 2019 yn ein helpu i dynnu sylw at anghydraddoldeb, flwyddyn yn ddiweddarach.

I gael rhagor o fanylion am adnoddau cyhoeddedig ac arfaethedig MALlC 2019, gweler ‘MALlC 2019 amserlen o allbynnau’.

Mae'r 'Mynegeion Amddifadedd 2019: meysydd incwm a chyflogaeth wedi'u cyfuno ar gyfer Cymru a Lloegr' Ystadegau Gwladol wedi'u cyhoeddi ar gov.uk. Mae'r allbynnau'n cynnwys taenlen o gyfraddau a safleoedd amddifadedd incwm a chyflogaeth ar gyfer ardaloedd bach ledled Cymru a Lloegr, yn 2015-16. Mae'r data'n wahanol ac yn atodol i'r mesurau swyddogol ar wahân o amddifadedd cymharol yng Nghymru a Lloegr.

Meysydd MALlC 2019

 

Adroddiadau

MALlC 2019 adroddiad canlyniadau , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 8 MB

PDF
8 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2019 Ffeithlun canlyniadau , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

MALlC 2019 crynodeb canlyniadau , math o ffeil: ODP, maint ffeil: 6 MB

ODP
6 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Safleoedd mynegai a meysydd MALlC 2019 fesul ardal fach , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 230 KB

ODS
230 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Sgorau mynegai a meysydd MALlC 2019 fesul ardal fach , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 280 KB

ODS
280 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Y Data sy'n sail i'r dadansoddiad o Amddifadedd Hirsefydlog , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 1 MB

ODS
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.