Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r dadansoddiad hwn yn disgrifio'r patrymau a welir yn ddata dangosyddion Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) rhwng gwahanol gategorïau amddifadedd hirsefydlog.

Dadansoddiad pellach yn ymwneud ag ardaloedd mewn amddifadedd hirsefydlog gan ddefnyddio data dangosyddion WIMD 2019. Cyhoeddwyd dadansoddiad (StatsCymru) a chanllawiau blaenorol ym mis Mehefin 2020. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn yr adran wybodaeth gefndirol o’r adroddiad hwn.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Daniel Boon

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.